Sự Kiện

November 16-

19, 2021

Hội chợ triển lãm IAAPA

Orlando, FL, Mỹ

October 19-

22, 2021

WWA (Hiệp hội Công viên nước Thế giới)

San Antonio, Tiểu Bang Texas, Mỹ

May 10-

12, 2021

AAE (Hội chợ triển lãm các điểm tham quan châu Á của hiệp hội IAAPA)

Trung Quốc, Tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu, Quận Hải Châu, Triển Trường Tây Lộ

May 17-

19, 2021

DEAL (Chương Trình Vui Chơi Giải Trí ở Dubai)

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

March 3-

5, 2021

IAAPI (Hiệp hội Công viên & Công nghiệp Giải trí Ấn Độ)

Mumbai, Ấn Độ

March 25-

27, 2021

CAE (China Attractions Expo – Hội chợ triển lãm các điểm tham quan ở Trung Quốc)

Quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh

September 27-

30, 2021

IAAPA EAS (Euro Attractions Show – Hội chợ triển lãm các khu vui chơi Châu Âu)

Barcelona, Tây Ban Nha

February 24-

26, 2021

Sự kiện & Hội chợ triển lãm giải trí Tokyo

Tokyo, Japan (Trực Tuyến)

June 1-

3, 2021

Chương TrìnH Khu Vui Chơi & Giải Trí Ả Rập Xê Út (SEA)

Riyadh, Ả Rập Saudi

ProSlide là công ty toàn cầu với văn phòng trên khắp thế giới. Cách ProSlide Hỗ Trợ Bạn