Chính Sách Bảo Mật

Tại ProSlideTechnology Inc. Chúng tôi luôn tôn trọng thông tin cá nhân mà bạn chia sẽ với chúng tôi

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web của chúng tôi tại www.proslide.com(“Trang web ProSlide”) và các sáng kiến ​​tiếp thị khác nhau, đồng thời điều chỉnh việc thu thập, sử dụng dữ liệu và các dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ, sử dụng và chia sẻ thông tin thu thập được thông qua Trang web ProSlide và các sáng kiến ​​tiếp thị khác. Thông tin Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân một người và có thể bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện hoặc địa chỉ thực, chức danh và các thông tin nhận dạng cá nhân khác. Công dân của Liên minh Châu Âu (“EU”), cũng như các quốc gia khác ở Châu Âu, có thể có các quyền bổ sung đối với thông tin cá nhân của từng cá nhân như được cung cấp theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU (“GDPR”).

Thông tin cá nhân được cung cấp

ProSlide không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn trừ khi bạn đồng ý một cách rõ ràng và thông tin đó được cung cấp cho chúng tôi trên cơ sở tự nguyện, ví dụ: khi đăng ký hoặc đăng nhập vào Trung tâm đối tác của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu chính thức về thông tin. ProSlide cũng có thể thêm thông tin bạn cung cấp vào cơ sở dữ liệu và / hoặc danh sách liên hệ của chúng tôi. ProSlide lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu tùy thuộc vào loại dữ liệu và mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu.

Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với các bên thứ ba hoặc các công ty không có liên kết trừ khi được luật pháp yêu cầu hoặc để đáp ứng cuộc điều tra của chính phủ. ProSlide có thể chia sẻ thông tin trong một số trường hợp nhất định với các bên thứ ba nhất định (ví dụ: đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba), để xác định việc sử dụng trang web và thực hiện các phân tích thống kê và cho các mục đích dịch vụ khách hàng. Trong phạm vi các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp trang web hoặc dịch vụ này, các bên thứ ba đó không có quyền độc lập đối với dữ liệu của bạn và đã đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật này hoặc duy trì các chính sách giống nhau hoặc tương tự của họ.

Quyền của Bạn về Thông tin Cá nhân của Bạn

Dưới đây là một số quyền bạn có đối với thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến các quyền dưới đây của bạn, vui lòng liên hệ với ProSlide theo địa chỉ email được nêu ở cuối chính sách này.

Bảo hành có giới hạn 4.0

  • Quyền truy cập: Bạn có thể yêu cầu thông tin về thông tin cá nhân của bạn được thu thập và bạn có thể yêu cầu lấy một bản sao của thông tin đó.
  • Chỉnh sửa: Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc bổ sung dữ liệu đó nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ,
  • Phản đối: Bạn có thể liên hệ với ProSlide để thông báo cho chúng tôi về việc bạn phản đối việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích nhất định.
  • Xóa: Bạn có thể yêu cầu xóa toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.
  • Hạn chế: Bạn có thể yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của mình.
  • Tính khả chuyển: Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân của mình ở định dạng máy có thể đọc được, bạn cũng có thể yêu cầu truyền thông tin cá nhân của mình cho một thực thể khác khi việc truyền tải đó là khả thi.
  • Rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.
  • Quyền Gửi Khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại về các hoạt động của ProSlide liên quan đến thông tin cá nhân của bạn trong quốc gia có cơ quan giám sát hoặc quốc gia thành viên EU.

Liên kết Ngoài

ProSlide có thể cung cấp link liên kết đến các trang web bên ngoài để thuận tiện cho bạn (chẳng hạn như Facebook, Twitter, Instagram và YouTube). Các link và thông tin mà các trang web này chứa không được chúng tôi giám sát và các trang web đó phải tuân theo chính sách bảo mật của riêng họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc thực tiễn của các trang web này cũng như không xác nhận các trang web này hoặc nội dung cung cấp trên đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật được đăng trên các trang web đó, cũng như bất kỳ trang web nào bạn truy cập.

Cam kết của chúng tôi về bảo mật dữ liệu

Để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn, duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin chính xác, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục hợp lý về mặt thương mại để bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập qua Trang web ProSlide. Mặc dù Internet không an toàn 100% khỏi sự xâm nhập, chúng tôi đã sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Làm thế nào bạn có thể ngừng nhận email từ chúng tôi?

Nếu bạn đã nhận được email không mong muốn được gửi qua hệ thống này hoặc có ý định gửi qua hệ thống này, vui lòng chuyển tiếp bản sao của email đó cùng với nhận xét của bạn đến [email protected] để xem xét.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, đôi khi sửa đổi Chính sách Bảo mật này. Ngày có hiệu lực của Chính sách Bảo mật gần đây nhất được ghi chú ở cuối tài liệu này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ chính sách này khi quay lại trang web của chúng tôi để được thông báo về cách chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã tự nguyện cung cấp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi trên trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web ProSlide, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và việc bạn tiếp tục sử dụng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cần giải quyết các quyền riêng tư của cá nhân bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ ma[email protected].

Bản quyền Copyright © 2024, ProSlide Technology Inc., Mọi quyền được bảo lưu.

ProSlide là công ty toàn cầu với văn phòng trên khắp thế giới. Cách ProSlide Hỗ Trợ Bạn