Giải Thưởng

Cải Tiến ​​Đoạt Giải Thưởng

Trong hơn ba thập kỷ, ProSlide đã dẫn đầu thị trường về đổi mới và công nghệ trò chơi nước với hơn 100 giải thưởng và sự công nhận, giành được 15 giải thưởng trò chơi nước mới tốt nhất của hiệp hội IAAPA trong 18 năm qua, gấp 5 lần so với tất cả các nhà sản xuất khác cộng lại và lần thứ 4 nhận giải thưởng TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI IAAPA.

0 + năm
Công nghệ và Cái Tiến
0 +
Giải Thưởng & Sự Công Nhận
0
Giải thưởng trò chơi nước MỚI xuất sắc nhất của IAAPA trong 18 năm qua

Hành Trình Nhận Thưởng

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Công Viên Europa-Park's Rulantica

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2020

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Công Viên Nước Soaky Mountain

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2020

Tàu lượn nước siêu tốc Dueling PIPElineBLAST / FlyingSAUCER 20

Công Viên Nước Splashway

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2019

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Nước Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2019

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Công viên The Kartrite

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2019

Tàu lượn nước siêu tốc Dueling PIPElineBLAST / FlyingSAUCER 20

Công Viên Splashway

IAAPA: Giải Thưởng Tác Động Ngành

2019

Tàu Lượn "Dueling PIPElineBLAST"

Công viên nước & Khu cắm trại Splashway

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2019

Tàu Lượn "RocketBLAST/FlyingSAUCER 30"

Dự án Water Country USA

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2019

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2018

Tổ hợp các thiết bị trò chơi toàn công viên

Công Viên Atlantis Aquaventure Tam Á

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2018

Trò chơi MAMMOTH/FlyingSAUCER 45 dùng phao CloverLEAF

Dự án Great Wolf Lodge Georgia

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2018

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Hersheypark

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2018

Làn Đua "RallyRACER"

Công Viên Hersheypark

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2018

Tàu lượn RocketBLAST/FlyingSAUCER LTG

Công Viên Thunder Rapids, Six Flags Fiesta Texas

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2017

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Công Viên Universal's Volcano Bay

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2017

Thần Sóng Đôi "Double TornadoWAVE" 60

Công Viên Universal's Volcano Bay

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2017

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2017

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2016

Đĩa Bay "FlyingSAUCER"

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2016

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

công viên nước Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2015

Tàu lượn RocketBLAST/FlyingSAUCER 30

Công Viên Nước Siam - Singha

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2015

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Công Viên Nước Siam

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2015

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Dự án Kalahari Resort Poconos

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2015

Rơi Tự Do "FreeFALL" có Hộp Phóng "SkyBOX"

Công Viên Six Flags White Water

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2015

Andreas Tanzer

Giải thưởng An toàn Tưởng niệm Kelly Ogle

2015

Lòng Chảo "BehemothBOWL" 40/ Thần Sóng "TornadoWAVE" 60

Công Viên Six Flags Over Georgia

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2014

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2014

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Dự án Center Parcs Woburn Forest

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2014

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Công Viên Wet'n Wild Sydney

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2014

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2013

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Dự án Dollywood Splash Country

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2013

Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên

Công Viên Alpamare Splash & Spa Tamaro

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2013

Tàu lượn HydroMAGNETIC "LIM" MAMMOTH/TORNADO 60

Công Viên ECB Carribean Bay

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2013

Tàu Lượn HydroMAGNETIC "LIM" MAMMOTH/ TORNADO 60

Công Viên Yas Waterworld

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2012

Tàu Lượn nước siêu tốc công nghệ LIM thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" MAMMOTH

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2012

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2012

Tàu Lượn nước siêu tốc công nghệ LIM thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" MAMMOTH

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2012

Tàu Lượn nước siêu tốc công nghệ LIM thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" MAMMOTH

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2012

Tàu Lượn "HydroMAGNETIC MAMMOTH"

IAAPA: Giải Thưởng Tác Động Ngành

2012

Làn Đua Chuyên Nghiệp "KrakenRACER"

Công Viên Nước Rapids

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2011

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2011

Trò chơi "TORNADO" 18 Topsy-Turvy 18 Tubing

Công Viên Aquatica Orlando

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2010

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2010

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Công Viên Holiday World

Giải thưởng Đổi Mới Sáng Tạo ngành công viên nước

2010

Nhà nước "RideHOUSE"

Công Viên Happy Magic Water Cube

Giải Thưởng Dẫn Đầu

2010

Lốc Xoáy "TORNADO" 24 Tantrum 24 dùng phao CloverLEAF

Công Viên Mont Cascade

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2009

Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET

Dự án Great Wolf Lodge Mason

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2007

Ống trượt xoắn "WhirlyWHEEL Tube"

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2006

Tàu lượn nước siêu tốc Belted ROCKET

Công Viên Noah's Ark

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2005

Công ty ProSlide Technology Inc

Giải Thưởng Lãnh Đạo Ngành

2005

Trò chơi BehemothBOWL 60

IAAPA: Giải Thưởng Tác Động Ngành

2004

Lòng Chảo "BehemothBOWL" 60

Công Viên Wet'n Wild Orlando

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2004

Lốc Xoáy "TORNADO" 60

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

2003

Lốc Xoáy "TORNADO" 60 dùng phao CloverLEAF

Công Viên Holiday World

IAAPA: Giải Thưởng Tác Động Ngành

2003

Lốc Xoáy "TORNADO" 60 dùng phao CloverLEAF

Công Viên Holiday World

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2003

Phao trượt CloverLEAF

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

2002

Ông Rick Hunter

Người được giới thiệu tại Đại Sảnh Danh Vọng

2000

Ống trượt trẻ em "KIDZ PIPEline Tubing"

Dự án Sesame Palace

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

1998

Vòi Lượn Bóng Đêm "Dark MAMMOTH"

Công Viên Mont Cascade

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

1996

Công Ty ProSlide Technology Inc

Giải Thưởng Đổi Mới Sáng Tạo ngành công viên nước

1995

Vòi Lượn "MAMMOTH"

Công Viên Disney Blizzard Beach

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

1995

Làn Đua Chuyên Nghiệp "ProRACER"

Công Viên Disney Blizzard Beach

Giải Thưởng Chiếc Nhẫn Vàng

1994
ProSlide là công ty toàn cầu với văn phòng trên khắp thế giới. Khám phá ngay cách thức các chuyên gia ProSlide sẽ hỗ trợ bạn!