Công Viên Great Wolf Lodge LaGrange

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Giới Thiệu

Mối Quan Hệ

Cơ Hội

Địa điểm:

Công Viên Great Wolf Lodge LaGrange
 
(US)

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".

Không tìm thấy dữ liệu

Giải Thưởng

Với số lượng giải thưởng trò chơi nước MỚI xuất sắc nhất do IAAPA trao tặng gấp 5 lần so với các công ty khác cộng lại, ProSlide đang thiết lập tiêu chuẩn cho ngành thông qua những sáng tạo đoạt giải thưởng nhiều năm liền.

Đơn Vị Nhận Thưởng

2020

Giải Thưởng Dẫn Đầu

Đổi Mới Cải Tiến
-
Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên
Công Viên Nước Soaky Mountain

2020

Giải Thưởng Dẫn Đầu

Đổi Mới Cải Tiến
-
Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên
Công Viên Europa-Park's Rulantica

2019

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

Trò Chơi Công Viên Nước Xuất Sắc Nhất
-
Tàu lượn nước siêu tốc công nghệ LIM và công nghệ thủy từ HydroMAGNETIC "LIM" ROCKET
Công Viên Nước Holiday World

2019

Giải Thưởng Chiếc Vé Vàng

Trò chơi công viên nước MỚI tốt nhất
-
Tàu Lượn "RocketBLAST/FlyingSAUCER 30"
Dự án Water Country USA

2019

IAAPA: Giải Thưởng Tác Động Ngành


-
Tàu lượn nước siêu tốc Dueling PIPElineBLAST / FlyingSAUCER 20
Công Viên Splashway

2019

Giải Thưởng Dẫn Đầu

Đổi Mới Cải Tiến
-
Tổ Hợp Các Thiết Bị Trò Chơi Toàn Công Viên
Công viên The Kartrite

Các Dự Án Liên Quan

ProSlide là công ty toàn cầu với văn phòng trên khắp thế giới. Cách ProSlide Hỗ Trợ Bạn